INDUSTRIE PARTNER, s.r.o.
Fučíkova 1136/3
977 01 Brezno
Slovenská republika
tel./fax/ans:
e-mail:
web:
+421 (0)48 6115484
info@industriepartner.sk
www.industriepartner.sk
Kontaktné osoby
Dipl.-Ing. Daniel Fodor - konateľ spoločnosti
Mobil.: +421 (0)903 517645
Dipl.-Ing. Magdaléna Buláková - vedenie účtovníctva
Tel.: +421 (0)48 6112830
IČO:
DRČ:
IČ DPH:
36019801
2020083692
SK2020083692
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 4402/S